Vår vision

MONDIAN utvecklar och säljer sömntäcken och tyngdtäcken som skapar välbefinnande samt ökad livskvalité i form av bättre hälsa och sömn. Våra kunder är privatpersoner, företag, företagshälsovård, hjälpmedelscentraler, samt även hotell.

Vår drivkraft

Att hjälpa människor att sova var vår drivkraft till att starta MONDIAN. Målsättningen är att producera och erbjuda produkter som höjer människors livskvalité och som kan användas som en naturlig del i vardagslivet. Våra produkter ska kombinera teknik med design och funktion med användarvänlighet. De är lätta att förstå, lätta att använda och lätta att få tag på. Välkommen att kontakta oss, om du vill veta mer.

Kvalitet och miljöarbete

  • Produktion sker med full spårbarhet i ISO9001 certifierad miljö
  • Kvalitetskontroll sker enligt högsta standard, för att du som kund alltid skall få bästa kvalitet
  • Strävar att alltid välja miljömedvetna val i materialval, produktion och transport och återvinning
  • Kontinuerlig riskhantering enligt läkemedelverkets riktlinjer
  • All produkter är certifierade, godkända och certifierade enligt läkemedelverkets krav
  • Uppfyller alla krav kring förskrivning av sömntäcken och tyngdtäcken

Tillverkning

MONDIAN Sömntäcken och Tyngdtäcke produceras av vår produktionspartner som har mer än 50 års erfarenhet av textil utveckling och produktion. Som en del i detta ingår erfarenhet av kontinuerlig produktion av textilier till medicintekniska produkter och hjälpmedel. Vid produktion läggs stor vikt på kvalitet och den noggrannhet i detaljer som kännetecknas av ett företag som ser textil produktion som ett hantverk.