Tyngdtäcke som hjälpmedel

Om du har det svårt med sömnsvårigheter, oro eller ångest kan du få möjlighet att låna ett tyngdtäcke som ett hjälpmedel. Sjukvården i regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel till de som behöver det.

Så här gör du för att söka hjälp:

  1. Boka tid hos en arbetsterapeut och berätta varför du inte mår bra tex sömnsvårigheter, stress, oro och ångest.
  2. Arbetsterapeuten intervjuar dig och gör sin professionella bedömning.
  3. Om du har behov av ett tyngtäcke bokar ni tid för utprovning. Det brukar ofta finnas flera olika typer av tyngdtäcken med varierande sensorisk stimulans och vikt.
  4. Efter att du har provat tyngdtäcket hemma under en period gör arbetsterapeuten en uppföljning för att ta reda på om det fungerar som planerat:
    4a Om tyngdtäcket inte ger effekt eller inte känns bra kan man ofta ändra till en annan typ eller vikt, alternativt lämna tillbaka det om det inte känns bra.
  5. Om det fungerar bra brukar man kunna fortsätta använda tyngdtäcket så länge det finns behov av det.

Du kan hitta din närmaste arbetsterapeut på 1177 . Fyll i  kommun och skriv arbetsterapeut i fältet för vårdtyp. Därefter klickar man på sök så så visas en lista på mottagningar som man kan vända sig till. Här kan du hitta din lokala arbetsterapeut

Professionell hjälp för att få bäst effekt

Beprövad erfarenhet av bedömningar och utprovningar av tyngdtäcken, visar att det är svårt att förutse vilket material som passar en person bäst. Är det kedjor/ringar, bollar av olika storlekar eller fibrer som ger den bästa effekten? Det är inte enbart själva tyngden på täcket som är avgörande för en förbättrad sömn, minskad oro eller ångest. Minst lika viktigt är det stimuli eller tryck som uppkommer mot kroppen. Vad som ger bäst effekt är väldigt individuellt.

MONDIAN Tyngdtäcke med kedjor är ett mycket uppskattat tyngdtäcke tack vare att det upplevs omslutande och ger en valbar grad av stimulans. Det är också många som väljer ett tyngdtäcke med kedjor eftersom det upplevs svalare än många andra sorters tyngdtäcken, just på grund av typen av tyngdmaterial.

När du köper ett tyngdtäcke i en vanlig butik kan man inte lämna tillbaka det om det blir fel och det är tyvärr vanligt att det blir fel. De som säljer tyngdtäcken i affären har ingen medicinsk kunskap och en stor del av den information som sprids påstår att tyngdtäckets vikt ska vara en viss procent av kroppsvikten vilket är felaktigt och innebär att många inte får någon effekt av tyngdtäcket eller tycker att det känns obehagligt. Detta är olyckligt eftersom man då kanske tror att man inte kan vara hjälpt av ett tyngdtäcke.

Fritt val

Fritt val är ett alternativt sätt att få hjälpmedel i några svenska regioner. Syftet är att man ska få större möjlighet att vara delaktig i beslutet om vilket hjälpmedel man vill ha. Detta innebär att du kan få välja något annat hjälpmedel än det som finns upphandlat i den regionen eller kommunen.

Hur går det till:

Fritt val går till på ungefär samma sätt som en vanlig förskrivning av hjälpmedel. Du får träffa en arbetsterapeut och berätta om dina behov. Sedan diskuterar du och förskrivaren om fritt val av hjälpmedel är ett alternativ för dig. I så fall får du en rekvisition på en viss summa pengar. Med den summan kan du sedan själv köpa ett hjälpmedel. Du kan också själv lägga till pengar om du vill ha ett dyrare hjälpmedel. När du har köpt ett hjälpmedel genom fritt val är det du som äger det, precis som allt annat du skulle ha köpt för dina egna pengar.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Ja, du kan alltid kontakta en leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör. Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel. Om du vill komma i kontakt med Mondian är du välkommen att slå en signal på 031-47 02 10 eller maila oss till info@mondian.se.