Ett nytt sätt att gångerna för strokepatienter

Med Incedo® introduceras ett nytt sätt att gångträna vid nedsatt motorik i höft, knä eller fotled (även kallad droppfot) som kan uppstå efter en stroke. Produkten är unik eftersom den under träningen automatiskt aktiverar motoriken i både höft, knä och fotled vilket ger användaren en mer naturlig gångrörelse som effektiviserar strokerehabiliteringen och ger en bättre livskvalitet.

 

 

Vad är Incedo®

Incedo® är designad för att användas som hjälpmedel vid rehabilitering både inom sjukvården, på boenden och i hemmiljö tillsammans med en terapeut. Produkten är enkel att hantera och kan skötas av en fysioterapeut efter en kortare utbildning. Incedo® är designad för att man lätt ska kunna få ett bra grepp om produkten samt att den ska vara behaglig att hantera. Den har en robust och gedigen design.

Så här fungerar Incedo®

Incedo® består av en elektrod som fästs under foten, en tryckkänslig skosula och en basenhet som terapeuten håller i handen. Under gångträningen, när användaren i slutet av ståfasen minskar belastningen på foten skickar Incedo® en liten impuls som stimulerar den medfödda, icke viljestyrda, ryggmärgsreflexen och användaren får på så sätt automatiskt hjälp att böja i ben och fotled vilket ger en mer normal gångrörelse och ändamålsenlig träning trots nedsatt motorik. Terapeuten inleder träningspasset med att hitta rätt nivå av stimulans. Därefter stimulerar Incedo® automatiskt användarens motorik vid varje steg under gångträningen. Incedo® stimulerar fotsulan, som om du trampade på ett litet föremål och stimulansen får dig att lyfta benet.

Behandlingen sker under 30 minuter vid 15 träningstillfällen.

Vad är fördelarna med att använda Incedo®

  • Gör det lättare att träna på att gå
  • Bättre gångkvalitet på kortare tid
  • Snabbare automatisering av gångrörelser
  • Högre gånghastighet
  • Ökad självständighet
  • Minskad fallrisk
  • En bättre gångförmåga kan minska framtida skador och sjukdomar som kan uppstå på grund av inaktivitet

Kontakta oss gärna för en demo om ni vill testa produkten eller mer få mer information kring forskning och funktion. Email: info@mondian.se eller kontakta vår produktspecialist Anette Gullberg 031-47 02 10