Ny forskning visar att äldre sover bättre och blir piggare med tyngdtäcken med kedjor

Pressrelease 2022-01-27

I en ny studie från Halmstad högskola har äldre på särskilt boende fått prova att sova med tyngdtäcken med kedjor. Resultaten visar att de äldre sov bättre, fick mer aptit, mer energi och hade mindre oro och ångest.

Detta är den första delstudien av fyra som undersöker äldres användning av tyngdtäcken och har gjorts av Eva Hjort Telhede som är doktorand vid Halmstad högskola. Den baseras på intervjuer med personal som  studerat deltagarna på nära håll, både med och utan tyngdtäcke. Studien är unik i sitt slag eftersom målgruppen bestod av äldre personer i särskilt boende. Studier med tyngdtäcken har hitintills enbart gjorts på mer blandade och yngre målgrupper.

Bakgrund
65% av de som bor på särskilt boende har sömnstörningar. Förutom att dålig sömn har en allmän påverkan på hälsan och humöret så innebär det också en ökad risk för fall och andra olyckor. Undermålig sömn kan bidra till ökad progression av demenssymtom och andra hälsoproblem som påverkar personens psykiska och fysiska hälsa. Exempel på detta kan vara inaktivitet, isolering, irritation, oro och ångest.

Resultat
Efter introduktion av ett kedjetäcke kunde man se hur antalet alarm under natten antingen minskade eller uteblev helt, vilket var en tydlig indikation på att deltagarna hade fått en bättre sömn. Personalen beskriver hur användaren slappnade av och blev lugn när de kände tyngdtäcket mot kroppen. Detta blev som mest tydligt bland de som tidigare konstant brukade gå upp och ned ur sängen utan att kunna sova.

Efter att ha använt ett kedjetäcke under cirka tre veckor började man kunna se tecken på en mer normal dygnsrytm, ork att delta i sociala aktiviteter och en större självständighet i vardagliga aktiviteter i allmänhet exempelvis vid måltider och förflyttningar

“She became more involved in activities. Yes, she sat more in the wheelchair before. After about a month or three weeks, we could get her up more and then she could sit and listen to music […] and then we could take away the wheelchair […] then she could just walk, and we just thought, ‘Oh my god’ (Interview 8).”

Personalen beskriver även en förbättrad förmåga att kunna kommunicera och förstå omgivningen vilket i sin tur lett till en minskad frustration bland både de äldre och personalen

Svårt att få tyngdtäcke som hjälpmedel
Äldre på äldreboenden och personer med demens är en utsatt målgrupp som ofta redan har en skör hälsa och efter att ha tagit del av resultaten kan man hoppas att fler kan få möjlighet att prova ett tyngdtäcke med kedjor. Tyvärr är det många äldre som aldrig kommer dra nytta av studiens positiva resultat då de flesta kommuner och regioner har valt att ta bort tyngdtäcken som förskrivningsbart hjälpmedel.

Istället hänvisas de till de tyngdtäcken som finns i handeln trots att de inte kan provas ut enligt patientens behov vilket gör det svårt för de äldre och deras anhöriga då det är stor skillnad när det gäller hantering och stimulans beroende på valet av tyngdmaterial och vikter mellan 4-14 kg. Förhoppningsvis kan denna första delstudie av äldre och tyngdtäcken bidra till en ökad kunskap och visa hur en så pass enkel åtgärd som en förskrivning av ett tyngdtäcke kan bidra till en ökad hälsa och livskvalité.

”Mondians målsättning är att genom forskning, teknik och design, utveckla och producera produkter som kan hjälpa människor till en bättre livskvalité. Därför är vi självklart mycket glada över resultaten i denna studie. Den visar tydligt hur omgivningen kan se en ökad livskvalité hos de som fått chansen att prova ett tyngdtäcke med kedjor. ”

Anette Gullberg, VD MONDIAN

Några fler citat från studien

"We got her ready, put on the weighted blanket, and we could see over her whole body that she had relaxed and was in a cosy atmosphere "

 

"This, with the sleep of the residents, has gotten so much better with the weighted blanket[…]With medicines there is a risk of falling, and other injuries are possible. I do not know if the medicines do any good. A lot of the medicines have probably been left standing, I think, since a long time ago."

 

"When you talked to her, she answered, and it was in the right context, and maybe even a question came back so you could sit and have a conversation. She managed to have a conversation, quite simply"

 

"Before we had to feed her in the morning because she was so tired, but now she can eat her sandwich by herself"

 

"She is no longer as angry and annoyed. She is actually in a better mood. Before the weighted blanket, she complained about everything, and nothing was good, and she felt so bad, and it was such a shame for her. Now there is not as much of it anymore. She is much calmer"

 

"You can even get such an excellent comment like, “I want to sit with you and eat”. It is so good with fellowship thinking when you are alert and happy, and it gives you self-confidence instead of hiding in your room. That is nice "

 

"We have an old man, he asks for the weighted blanket during the day and then he calms down, he does not scream as much […] I know I asked him about the weighted blanket, and he has experienced it very, very positively in that it hugged him. He says it held him!"

 

 

Här kan du läsa eller ladda ned hela studien som en PDF:
Nursing staffs experiences of using weighted banket with chains

 

Nursing staff’s experiences of how weighted blankets influence resident’s in nursing homes expressions of health, published in International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being