Arbetsmiljöverket har fått uppdraget av regeringens och riksdagens att utvärdera om arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö.

Statistiken i rapporten är tydlig, 39-41% av de kvinnliga lärarna och 46% av de som arbetar inom vård och omsorg har sömnsvårigheter enligt Arbetsmiljöverket.

Det finns ett tydligt samband mellan arbetsmiljö och sömnproblem. Har man en dålig arbetsmiljö, höga arbetskrav eller arbetar i skift ökar sömnproblemen. Det finns så många som kämpar med sömnproblem, arbetsmiljöverket sätter fokus på detta. Det är viktigare än någonsin att ta tag i detta.
Arbetsmiljön är något man måste ta på allvar, jämför man med tidigare statistik från SCB, så kan man se en ökning av antalet personer med sömnsvårigheter.

Det finns ett samband mellan arbetsmiljö och sömnproblem